Hotline : 19000126 Email : hotro@vinarises.com

MỤC TIÊU - TẦM NHÌN- SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI & CAM KẾT

 

1. MỤC TIÊU:

Trở thành cổng kết nối giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ cùa người khuyết tật Việt Nam, tạo ra kênh kết nối cộng đồng người khuyết tật Việt Nam để cùng nhau trao đổi chia sẻ về kiến thức, Media, đồng thời kết nối nguồn sản phẩm của người khuyết tật vào kênh giao thương hàng hóa với các cộng đồng khác đang dùng nền tảng công nghệ Vinagroups để tiếp thị bán hàng, giải quyết đầu ra cho sản phẩm người khuyết tật

 

2. TẦM NHÌN:

Là cổng kết nối tất cả sản phẩm dịch vụ người khuyết tật trên các tỉnh thành Việt Nam, trang bị cho người khuyết tật công cụ và kiến thức kiềm thêm thu nhập Online

 

3. SỨ MỆNH:

Giải quyết đầu ra cho nguồn sản phẩm người khuyết tật, đưa sản phẩm người khuyết tật Việt Nam vươn xa ra thị trường quốc tế để giao thương kết nối với các cộng đồng người khuyết tật các nước trên thế giới.

 

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Trang bị công nghệ cho cộng đồng người khuyết tật nền tảng công nghệ kết nối chia sẻ, kết nối 3 đối tượng trong cộng đồng người khuyết tật lại với nhau bao gồm: Người khuyết tật, nhà sản xuất, người bán hàng. 

 

 

Hotline: 19000126